«ՄՈՌԱՆԱ՞Լ ԱՆՑՅԱԼԸ»…

«ՄՈՌԱՆԱ՞Լ ԱՆՑՅԱԼԸ»… Դարերի ընթացքում բազմաթիվ ճամփորդներ են տարբեր առիթներով ուղևորվել դեպի Կիլիկիա և Տավրոսյան բարձրաբերձ լեռներում ու նրա ստորոտներում, դաշտավայրում սփռված՝ հինավուրց քաղաքներում ու գյուղերում...