«ԼՈՅՍԸ ԱՇՏԻՇԱՏԷՆ ԿՈՒԳԱՅ»

«ԼՈՅՍԸ ԱՇՏԻՇԱՏԷՆ ԿՈՒԳԱՅ» Միջնադարյան Հայ աստվածաբանական միտքը դարեր շարունակ կրոնակա՛ն ինքնությունն է առաջնային համարել՝ ազգային ինքնության մյուս ցուցիչների նկատմամբ՝ ազգությունը նույնացնելով միայն կրոնի, դավանանքի հետ:...