ԱՆԼՌԵԼԻ «ԶՈՐԱՑ ՔԱՐԵՐ», ՄԵՐ ՆԱԽՆՅԱՑ՝ «ԱՍՏԵՂԱՑ ՔԱՐԵՐ»…

ԱՆԼՌԵԼԻ «ԶՈՐԱՑ ՔԱՐԵՐ»,ՄԵՐ ՆԱԽՆՅԱՑ՝ «ԱՍՏԵՂԱՑ ՔԱՐԵՐ»... «Զորաց քարերի» իմաստն ու նշանակությունն ըմբռնելու համար անհրաժեշտ է գիտակցել աստեղերի դերը տվյալ համալիրը կառուցողների մեկնաբանությամբ: Այսօրվա աստղագիտության ակունքները...