ՎԻՐԱՊ, ԽՈ՜Ր ՎԻՐԱՊ… Կամ՝ «…Ձայնք հնչեցին Սանդարամետք Անդնդոց»՝

ՎԻՐԱՊ, ԽՈ՜Ր ՎԻՐԱՊ...Կամ՝«...Ձայնք հնչեցին Սանդարամետք Անդնդոց»՝ Խոր Վիրապ Ինչպես Սահակ Ձորափորեցի կաթողիկոսի հեղինակած շարականում է երգվում...Սանդարամետը (կամ՝ Սպանդարամետը), Հայոց և Պարսից մոտ «Աշխարհիս մաքուր և...