«Երբ Սայլը տեղից շարժվում է…»

«ԳՈՀԱՐ ՎԱՐԴՆ ՎԱՌ ԱՌԵԱԼԻ ՎԵՀԻՑ ՎԱՐՍԻՑՆ ԱՐՓԵՆԻՑ»...(Գ. Նարեկացի «Տաղ Վարդավառի»)Կամ՝«...Ծագի՛ր, ծագի՛ր,Զարկի՛ր, զարկի՛ր,Չարի, չարքիՄութն հալածի՛րԱրուսյա՛կ,Լույս ցերեկիԴուռը բացիր,Արուսյա՛կ...» (Հ. Թումանյան)Եվ կամ՝ «Երբ Սայլը տեղից շարժվում է...» 17-րդ...