«ԲՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԻՐՈՒՄ Է ՇՂԱՐՇՎԵԼ»…

«ԲՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԻՐՈՒՄ Է ՇՂԱՐՇՎԵԼ»... Գիտելիքի սահմանափակության ու չիմացության անսահմանության գիտակցումով՝ հազարամյակներ ի վեր մարդկությունը փորձել է թափանցել Տիեզերքի, Բնության Էության մեջ ու ըմբռնել անըմբռնելին... Բնության...

«Երբ Սայլը տեղից շարժվում է…»

«ԳՈՀԱՐ ՎԱՐԴՆ ՎԱՌ ԱՌԵԱԼԻ ՎԵՀԻՑ ՎԱՐՍԻՑՆ ԱՐՓԵՆԻՑ»...(Գ. Նարեկացի «Տաղ Վարդավառի»)Կամ՝«...Ծագի՛ր, ծագի՛ր,Զարկի՛ր, զարկի՛ր,Չարի, չարքիՄութն հալածի՛րԱրուսյա՛կ,Լույս ցերեկիԴուռը բացիր,Արուսյա՛կ...» (Հ. Թումանյան)Եվ կամ՝ «Երբ Սայլը տեղից շարժվում է...» 17-րդ...

«ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ ՏՈՀՄԻՆ ՅԱԲԵԹԵԱՆ» կամ՝ «ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ» (Մ.Խորենացի)…

«ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ ՏՈՀՄԻՆ ՅԱԲԵԹԵԱՆ» կամ՝ «ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ» (Մ.Խորենացի)… Հայոց հնագույն շրջանի պատմության վերաբերյալ բազմիցս է գրվել՝ մեզ հասած պատմական կցկտուր տեղեկություններն ի մի բերելով: Դեռևս 5-րդ...

«…ԵՎ ԵՐԲՈՐ ՑՆԾԱ ՀՆՉՅՈՒՆԸ՝ ԾՆԾՂԱ ԶԱՐԴՈՍԿԻՆԵՐՈՒՆ…» (Մ.Մեծարենցի՝ «Ջուրէն դարձին» բանաստեղծությունից)

«...ԵՎ ԵՐԲՈՐ ՑՆԾԱՀՆՉՅՈՒՆԸ՝ ԾՆԾՂԱԶԱՐԴՈՍԿԻՆԵՐՈՒՆ...» (Մ.Մեծարենցի՝ «Ջուրէն դարձին» բանաստեղծությունից) Վաղնջական շրջանից ի վեր երաժշտությունն ուղեկցել է մարդկանց՝ ծիսակատարությունների, կարևոր իրադարձությունների ժամանակ: Ասվածի ապացույցներն են ն.թ.ա 4-րդ...