«ՆՐԱՆՔ ՄԱՐՏՆՉԵՑԻՆ ԻՆՉՊԵՍ ՃՇՄԱՐԻ՛Տ ՀԱՅԵՐ՝ ՔԱՋԱԲԱ՛Ր»… Կամ՝ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵԳԵՈՆ»՝ ԱՅԼ ԽՈՍՔՈՎ ՝ «ԿԱՄԱՎՈՐ»…

Փարիզի Հայ Կամավորականները Հայկյան ազատատենչ ոգով տոգորված՝ բոցավառ հայացքով Հայկազուններին որպես քաջաբար կռվողներ են հիշում սերունդները՝ Մայր Հայրենիքում և նրա սահմաններից շատ հեռու... «Աոաջին աշխարհամարտին,...