«ՍԻՐՈՒՆ՝ ԻՆՉՊԵՍ ԱՐՏԱՄԵՏԻ ԽՆՁՈՐԸ»…

«ՍԻՐՈՒՆ՝ ԻՆՉՊԵՍ ԱՐՏԱՄԵՏԻ ԽՆՁՈՐԸ»… Գեղատեսիլ Վանն իր շրջակայքի առասպելաշունչ բնաշխարհով առանձնահատուկ տեղ ու դեր ունի Հայոց բազմահազարամյա պատմության մեջ՝ իր նյութական ու հոգևոր մշակութային՝ աննկարագրելիորեն...