«ԹՈՂ ՍԱՍՈՒՆՆ ԻՐ ՊԱ՛ՐԸ ՊԱՐԻ»…

«ԹՈՂ ՍԱՍՈՒՆՆ ԻՐ ՊԱ՛ՐԸ ՊԱՐԻ»… …«Թող Սասունն իր պարը պարի,Իսկ դու դեռ մի՛ ծափահարի.Այլ հասկացի՛ր, թե այս պարով՝Մերթ՝ Անդոկից գրոհ տալով,Մերթ՝ գաղթելով սար ու քարով,Մեկ...

ՈՍԿԵՄԱՅՐ — ՏԻՐԱՄԱՅՐ

ՈՍԿԵՄԱՅՐ - ՏԻՐԱՄԱՅՐ(«ԴԱՐԲՆԱՑ ՔԱՐ» ԵՎ «ՀՈԳՒՈՑ ՎԱՆՔ») Կանգվարի լեռներից մի հատված Վաղնջական ժամանակներից եկող՝ Հայոց հնագույն ավանդույթները, սովորույթները, տոներն ու ծիսակատարությունները շարունակվեցին քրիստոնեության տարածումից հետո...

«ԷՆ Ի՞ՆՉՆ Է՝ ԻՆՉ»…

«ԷՆ Ի՞ՆՉՆ Է՝ ԻՆՉ»… Անհիշելի ժամանակներից ի վեր Մարդը կիրառել է այլաբանությունը՝ պատկերներով ու խոսքով, որպես որևէ թաքնված գաղափարի արտահայտման ձև: Եվ ասելիքի ծածուկ ու...

ԴՅՈՒՑԱԶՈՒՆ ԵՎ ԴԻՑԱՊԱՇՏ…

ԴՅՈՒՑԱԶՈՒՆ ԵՎ ԴԻՑԱՊԱՇՏ… Հայոց դյուցազնական անցյալի քաջ ու առաքինի Նահապետների, նաև՝ մեր Լեռների մասին խոսելիս հաճախ ենք կիրառում «Դյուցազուն»՝ «Դիցերից ծնունդ առած» բառը (ինչպես «Դյուցազուն...

«ՍԻՐՈՒՆ՝ ԻՆՉՊԵՍ ԱՐՏԱՄԵՏԻ ԽՆՁՈՐԸ»…

«ՍԻՐՈՒՆ՝ ԻՆՉՊԵՍ ԱՐՏԱՄԵՏԻ ԽՆՁՈՐԸ»… Գեղատեսիլ Վանն իր շրջակայքի առասպելաշունչ բնաշխարհով առանձնահատուկ տեղ ու դեր ունի Հայոց բազմահազարամյա պատմության մեջ՝ իր նյութական ու հոգևոր մշակութային՝ աննկարագրելիորեն...

«ԽՈՐԱԳԷՏՔ ԶՕՐԱՆԱՆ ԻՄԱՍՏՈՒԹԵԱՄԲ»…

«ԽՈՐԱԳԷՏՔ ԶՕՐԱՆԱՆ ԻՄԱՍՏՈՒԹԵԱՄԲ»… 7-րդ դարի Հայ գիտնական և իմաստասեր Անանիա Շիրակացու քանդակից մի հատված Իմաստությունը, գիտությունն ու բարի խորհուրդը չափազանց կարևորվում էին վաղնջական ժամանակներից ի...

«ԱՆԱՀՏԱԿԱՆ ԳԱՎԱՌ», «ԱՆԱՀՏԻ ԵՐԿԻՐ»՝ «ԵԿԵՂԵԱՑ» ԱՆՈՒՆՈՎ ՄԻ ԳԱՎԱՌ՝ ԲԱՐՁՐ ՀԱՅՔՈՒՄ…

«ԱՆԱՀՏԱԿԱՆ ԳԱՎԱՌ», «ԱՆԱՀՏԻ ԵՐԿԻՐ»՝ «ԵԿԵՂԵԱՑ» ԱՆՈՒՆՈՎ ՄԻ ԳԱՎԱՌ՝ ԲԱՐՁՐ ՀԱՅՔՈՒՄ… Անահիտ Դիցուհու՝ Սատաղից հայտնաբերված անդրին Մեր հեռավոր նախնիների պանծալի Սրբավայրերից մեկն էր Բարձր Հայքի Եկեղեաց...

ՀԱԶԱՐԱՇԵՆ ԿԱՄ՝ «ՇՈՂՆ ԸՆԴ ԵՐԴ ՄՏԱՆԻՑԷ»…

ՀԱԶԱՐԱՇԵՆԿԱՄ՝«ՇՈՂՆ ԸՆԴ ԵՐԴ ՄՏԱՆԻՑԷ»… Արարչագործության հնագույն պատումներում Խավարի դեմ Լույսի Հաղթանակն է կարևորվում: Տիեզերքի, Կյանքի Արարման տեսությունների քննարկման առիթով Եզնիկ Կողբացին (5-րդ դար) իր «Եղծ...