«ԱՅՍ Է ՊԱՐԶԱՅՏՈՒՄԱՐ ՀԱՅՈՑ»…

«ԱՅՍ Է ՊԱՐԶԱՅՏՈՒՄԱՐ ՀԱՅՈՑ»… Ազգի կենսունակության ու հարատևման գրավականն իր Նախնիներից ավանդված ուրույն Ոգին է՝ հոգևոր ժառանգությունը («Իմաստության Լույսով ճաճանչված Ոգին»՝ Իսահակյանի խոսքերով)… Հազարամյակների ընթացքում...