«ՄԱՆԻ՜Ր, ՄԱՆԻ՜Ր, Ի՛Մ ՃԱԽԱՐԱԿ»…

«ՄԱՆԻ՜Ր, ՄԱՆԻ՜Ր, Ի՛Մ ՃԱԽԱՐԱԿ»… Մարդկության հիմնական ու հնագույն արհեստներից է ոստայնանկությունը՝ ոստայն գործելը՝ ջուլհակությունը՝ թելերից կտորեղեն պատրաստելը, այլ խոսքով՝ կտավագործությունը, կտավամանությունը: Ոստայնը՝ ջուլհակի բանվածքը, կտավեղենը,...