«ՑԵՂԻՆ ՍԻՐՏԸ»

«ՑԵՂԻՆ ՍԻՐՏԸ» Վաղնջական ժամանակներից ի վեր ու մինչ օրս զանազան ազգերի մոտ պահպանվել է Նախնիների պաշտամունքը՝ «Նախնի»՝ընդհանրական իմաստով, նաև՝ որպես Ազգի համար հերոսացած առանձնահատուկ մի...

«ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒՆ» (Ս. ԿԱՊՈՒՏԻԿՅԱՆ)

«ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒՆ»(Ս. ԿԱՊՈՒՏԻԿՅԱՆ) «Ընտրությունների» ներկայիս եռուզեռի՝ զանազան կոչերով լի առօրյայում հնչում են նաև Հայոց տաղանդաշատ բանաստեղծուհու՝ Սիլվա Կապուտիկյանի հայտնի բանաստեղծության տողերը՝ գրված 2004 թվականի ապրիլի 13...

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵԼՆԵԼ ԱՅՍ «ԱՆՏԱՌԻՑ»…

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵԼՆԵԼ ԱՅՍ «ԱՆՏԱՌԻՑ»… Ռուբեն Հախվերդյանի հայտնի երգում հնչող հարցի առջև է կարծես մեր ազգը հայտնվել.«Ինչպե՞ս ելնեմ այս անտառից, երբ կորցրել եմ ուղղությունս»… Թեև թվում...

«ԲԱՆՋԱՐ՝ ԲԺՇԿԻՉ ՊԷՍ-ՊԷՍ ՑԱՒՈՑ»…

«ԲԱՆՋԱՐ՝ ԲԺՇԿԻՉ ՊԷՍ-ՊԷՍ ՑԱՒՈՑ»… Մարդու կյանքի ու գործունեության համար կենսականորեն անհրաժեշտ բույսերը՝ ծառերը, թփերը, խոտաբույսերն իրենց բազմազանությամբ, անհիշելի ժամանակներից ի վեր հայտնի են իրենց զանազան՝...

«ԿԵՑՈՒԹՅՈՒ՞ՆՆ Է ՈՐՈՇՈՒՄ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ»…

«ԿԵՑՈՒԹՅՈՒ՞ՆՆ Է ՈՐՈՇՈՒՄ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ»… Մշակույթի պատմության ուսումնասիրության մեջ էական է ազգի, հասարակության աշխարհայացքի ու մտածողության դերը՝ պայմանավորված տվյալ ժամանակաշրջանով: Հազարամյակներ ի վեր իմաստուն մտածողները հասարակության...

«ԽՈՀԵՄ ՄԱՐԴԸ ԵՎ ԾԱՌԵՐԸ»

«ԽՈՀԵՄ ՄԱՐԴԸ ԵՎ ԾԱՌԵՐԸ» «Մի խոհեմ մարդ հարցրեց Ծառերին.— Ի՞նչն է պատճառը, որ՝ ինչքան բարձրանում եք, այնքան խորն եք արմատներ գցում։ Եվ նրանք պատասխանում են....

«ԱՄԵՆԱՊԻՏԱՆԻ ԲԱՆԸ»

«ԱՄԵՆԱՊԻՏԱՆԻ ԲԱՆԸ» Երբ վերջին երեք տասնամյակներին մեր Երկիրը տգիտության ու խավարի մեջ մղածների պատճառով այսօր ողջ Հայ Ազգը բախտորոշ ժամանակաշրջանում ընտրության առջև է կանգնած՝ մեր...

«ՄԱՆԻ՜Ր, ՄԱՆԻ՜Ր, Ի՛Մ ՃԱԽԱՐԱԿ»…

«ՄԱՆԻ՜Ր, ՄԱՆԻ՜Ր, Ի՛Մ ՃԱԽԱՐԱԿ»… Մարդկության հիմնական ու հնագույն արհեստներից է ոստայնանկությունը՝ ոստայն գործելը՝ ջուլհակությունը՝ թելերից կտորեղեն պատրաստելը, այլ խոսքով՝ կտավագործությունը, կտավամանությունը: Ոստայնը՝ ջուլհակի բանվածքը, կտավեղենը,...