«ՏԻԿ ԶԱՐԿԵՄ՝ ԵՂ ՀԱՆԵՄ, ՍԱՐԱԿՏԻՐՈՒՆ ՃԱՇ ՏԱՆԵՄ»…

«ՏԻԿ ԶԱՐԿԵՄ՝ ԵՂ ՀԱՆԵՄ,ՍԱՐԱԿՏԻՐՈՒՆ ՃԱՇ ՏԱՆԵՄ»… Հին Աշխարհի տարբեր երկրների հասարակական, տնտեսական կյանքի զանազան դրվագներ են պահպանվել ժամանակի պատմիչների նկարագրություններում: Հույն պատմիչ Հերոդոտոսի «Պատմություն ինը...