«ԿՈՉԵՑԱՒ ԱՅՍՊԷՍ ՅԱՆՈՒՆ…»

«ԿՈՉԵՑԱՒ ԱՅՍՊԷՍ ՅԱՆՈՒՆ…» Հայոց պատմության ու մշակույթի ուսումնասիրության ուշագրավ էջերից է տեղանունների ծագումնաբանությունը:Տեղանուններում ազգի հիշողությունն է՝ տվյալ տարածքի հետ կապված՝ դարեդար փոխանցվող պատմությունը…Հնագույն շրջանից ի...

ԱՆԻ-ԿԱՄԱԽ՝ «ՔԱՂԱՔՆ ԱՆԻ, ՈՐ ԿՈՉԻ ԽՆԱՄՔ»…

ԱՆԻ-ԿԱՄԱԽ՝«…ՔԱՂԱՔՆ ԱՆԻ, ՈՐ ԿՈՉԻ ԽՆԱՄՔ»… Հայոց դիցապաշտական գլխավոր կենտրոնների մասին պահպանվել են գրավոր հիշատակություններ՝ Հայ ու այլազգի պատմիչների երկերում, ինչպես նաև՝ նյութական մշակույթի որոշ հետքեր,...

ՈՒԽՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԵՏ՝ ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱԳՈՒՅՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻՆ…

ՈՒԽՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԵՏ՝ ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱԳՈՒՅՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻՆ… Համայն Հայության համար ամենամեծ ու ամենանվիրական սրբավայրն էր «Իննակնեան լեռան» մեհենատեղին՝ Մեծ Հայքի Տուրուբերան Աշխարհի Տարոն գավառում՝ Քարքե լեռան վրա,...

«ՏԻԿ ԶԱՐԿԵՄ՝ ԵՂ ՀԱՆԵՄ, ՍԱՐԱԿՏԻՐՈՒՆ ՃԱՇ ՏԱՆԵՄ»…

«ՏԻԿ ԶԱՐԿԵՄ՝ ԵՂ ՀԱՆԵՄ,ՍԱՐԱԿՏԻՐՈՒՆ ՃԱՇ ՏԱՆԵՄ»… Հին Աշխարհի տարբեր երկրների հասարակական, տնտեսական կյանքի զանազան դրվագներ են պահպանվել ժամանակի պատմիչների նկարագրություններում: Հույն պատմիչ Հերոդոտոսի «Պատմություն ինը...