ՀՈՂԱԳՈՐԾՆ ՈՒ ԱՐԱԳԻԼԸ

ՀՈՂԱԳՈՐԾՆ ՈՒ ԱՐԱԳԻԼԸ Հազարամյակներ ի վեր, որպես որևէ մտքի, գաղափարի փոխանցման միջոց, կիրառվել է այլաբանությունը՝ սեղմ, հակիրճ խոսքով (առակով) կամ պատկերով (բազմիմաստ խորհրդանիշներով)…Կենդանիների, բույսերի կամ...