«ԱՍՈՒՄ ԵՄ ԵՍ ԳՈՎՔ ԳՈՒՍԱՆԱԿԱՆ»…

«ԱՍՈՒՄ ԵՄ ԵՍ ԳՈՎՔ ԳՈՒՍԱՆԱԿԱՆ»… Բազմախորհուրդ է քերթողական արվեստը, ուր հաճախ կիրառվում են այլաբանությունն ու ծածկախոսությունը: Գաղտնագրված մտքերով ու տողատակերով տաղեր, խորհուրդ-խրատներ, խորիմաստ ուղերձներ պարունակող...