«ՔՈՒՐՍՈՒ ՉՈՐՍ ԿՈՂՄԸ ԲՈԼՈՐՎԱԾ»…

«ՔՈՒՐՍՈՒ ՉՈՐՍ ԿՈՂՄԸ ԲՈԼՈՐՎԱԾ»… «Ձմեռն էր։Հասակավոր մարդիկը հավաքվել էին օդեքը, այնտեղ էին զրույց անում, հեքիաթ ասում և իրանց առօրյա հոգսերի վրա խոսում, խորհրդածում։Գյուլնազ տատի թոռներն...