ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ…

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ... «Ծիծեռնակը բույն էր շինում,Ե՛վ շինում էր , և՛ երգում,Ամեն մի շյուղ կպցնելիս՝Առաջվա բույնն էր հիշում»: Ղազարոս Աղայանի՝ «Հիշողություն» վերնագրված հոգեցունց բանաստեղծության այս տողերը հիշելու...