«ՋԵՐԻ՝ ՋՈՒՐ, ՈՐ Է ԱՅԾ»…

«ՋԵՐԻ՝ ՋՈՒՐ, ՈՐ Է ԱՅԾ»... Հողագործության, կրոնական և այլ նպատակներով ժամանակի չափման անհրաժեշտությունը՝ Օրացույցի պատմությունը, մարդկության պատմության ամենավաղ շրջանից է հայտնի: Յուրաքանչյուր քաղաքակրթություն իր օրացույցն...