«ՀԻՆ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Հազարամյակների վկա՝ Արցախյան Սոսին՝ Տնջրին «Կանաչ, վիթխարի ընկուզենու տակ,Իրենց հասակի կարգով, ծալպատակ,Միասին բազմած,Մի շըրջան կազմած,Քեֆ էին անումԵվ ուրախանումՄեր հըսկա պապերն ու մեր հայրերը՝Գյուղի տերերը»։ ......