ՈՍԿԵՄԱՅՐ — ՏԻՐԱՄԱՅՐ

ՈՍԿԵՄԱՅՐ - ՏԻՐԱՄԱՅՐ(«ԴԱՐԲՆԱՑ ՔԱՐ» ԵՎ «ՀՈԳՒՈՑ ՎԱՆՔ») Կանգվարի լեռներից մի հատված Վաղնջական ժամանակներից եկող՝ Հայոց հնագույն ավանդույթները, սովորույթները, տոներն ու ծիսակատարությունները շարունակվեցին քրիստոնեության տարածումից հետո...