ԱԿՆ, ՄԱՐԸՆՏՈՒՆԻԿ, ՄԱՐԱՆԴ…

ԱԿՆ, ՄԱՐԸՆՏՈՒՆԻԿ, ՄԱՐԱՆԴ… Մեծ Հայքի ու Փոքր Հայքի սահմանի վրա, Խարբերդի նահանգում, Տավրոսի և Անտիտավրոսի լեռնաշղթաների միջև, ավելի քան 1000 մետր բարձրության վրա սփռված ծառազարդ...