«ՎԻՊԱՍԱՆՔ» ԿԱՄ՝ «ՆՐԱՆՔ ՍԻՐՈՒՄ ԷԻՆ ԻՐԵՆՑ ԵՐԳԵՐԸ… ՆՐԱՆՑ ՄԵՋ՝ ՀԱՐԱՏԵՎՈՒՄ»…

«ՎԻՊԱՍԱՆՔ»ԿԱՄ՝«ՆՐԱՆՔ ՍԻՐՈՒՄ ԷԻՆ ԻՐԵՆՑ ԵՐԳԵՐԸ…ՆՐԱՆՑ ՄԵՋ՝ ՀԱՐԱՏԵՎՈՒՄ»… Երաժիշտներ Կիլիկիայում՝ Ադանայի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող, խեթական շրջանի՝ ն.թ.ա. 9-8-րդ դարերին վերագրվող՝ Կարաթեփե հնավայրից (հետագայում հայտնի՝ Առյուծ Բերդ անունով)...