«ԵՐԿԱԹԱԳԻՐ ԳՐԵՐԸ ՄԵՐ» ԿԱՄ՝ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ «ԱՆՄԱՀ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ»՝ ՁԵՌԱԳԻՐ ՄԱՏՅԱՆՆԵՐ…

«ԵՐԿԱԹԱԳԻՐ ԳՐԵՐԸ ՄԵՐ»ԿԱՄ՝ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ «ԱՆՄԱՀ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ»՝ ՁԵՌԱԳԻՐ ՄԱՏՅԱՆՆԵՐ… Դարերի խորքից մեզ հասած ձեռագիր մատյաններն իրենց «մեծ ու փոքր պատմություններով», տվյալ ժամանակաշրջանի կարևոր իրադարձությունների նկարագրություններով, սերունդներին են...