«ԻՄ ԱՂՈԹՔԸ» (Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ)

«ԻՄ ԱՂՈԹՔԸ» (Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ) Մարդկության հնագույն հիշատակարաններն ու մշակութային վաղնջական դրսևորումները զանազան հավատալիքների հետքերն են կրում: Տիեզերքի Արարման ու Կյանքի Ծագման հարցադրումներից ու նրանցից բխող...