«ԻՄ ԱՂՈԹՔԸ» (Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ)

«ԻՄ ԱՂՈԹՔԸ» (Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ) Մարդկության հնագույն հիշատակարաններն ու մշակութային վաղնջական դրսևորումները զանազան հավատալիքների հետքերն են կրում: Տիեզերքի Արարման ու Կյանքի Ծագման հարցադրումներից ու նրանցից բխող...

«ԵԿԵԼ Է ԺԱՄԱՆԱԿԸ»…

«ԵԿԵԼ Է ԺԱՄԱՆԱԿԸ»… «Պատահում է, որ մի երկրի պատմության մեջ նրա ներկայացուցիչները մերժում են հետաքրքրությունների (շահի, Կ.Ա.) և ուժի տրամաբանությունը՝ պատվի ու արդարության ուղին վերագտնելու...

«ԱՆԳԻՏԱՑ՝ ԱՆՊԷՏ ԿԱՄ՝ ԲԱՌԱՐԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆԻՒԹՈՑ»

«ԱՆԳԻՏԱՑ՝ ԱՆՊԷՏԿԱՄ՝ ԲԱՌԱՐԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆԻՒԹՈՑ» Բույսերի ուժն ու զորությունը հայտնի է դեռևս վաղնջական ժամանակների դիցաբանական առաջին պատումներից:Բուժիչ, կազդուրիչ հատկություններից բացի, բույսերին վերագրվում էր իղձերն իրականացնող,...