«ԿԵՑՈՒԹՅՈՒ՞ՆՆ Է ՈՐՈՇՈՒՄ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ»…

«ԿԵՑՈՒԹՅՈՒ՞ՆՆ Է ՈՐՈՇՈՒՄ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ»… Մշակույթի պատմության ուսումնասիրության մեջ էական է ազգի, հասարակության աշխարհայացքի ու մտածողության դերը՝ պայմանավորված տվյալ ժամանակաշրջանով: Հազարամյակներ ի վեր իմաստուն մտածողները հասարակության...