«ԲԱՆՋԱՐ՝ ԲԺՇԿԻՉ ՊԷՍ-ՊԷՍ ՑԱՒՈՑ»…

«ԲԱՆՋԱՐ՝ ԲԺՇԿԻՉ ՊԷՍ-ՊԷՍ ՑԱՒՈՑ»… Մարդու կյանքի ու գործունեության համար կենսականորեն անհրաժեշտ բույսերը՝ ծառերը, թփերը, խոտաբույսերն իրենց բազմազանությամբ, անհիշելի ժամանակներից ի վեր հայտնի են իրենց զանազան՝...