ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵԼՆԵԼ ԱՅՍ «ԱՆՏԱՌԻՑ»…

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵԼՆԵԼ ԱՅՍ «ԱՆՏԱՌԻՑ»… Ռուբեն Հախվերդյանի հայտնի երգում հնչող հարցի առջև է կարծես մեր ազգը հայտնվել.«Ինչպե՞ս ելնեմ այս անտառից, երբ կորցրել եմ ուղղությունս»… Թեև թվում...