ԱԿԱՆԱՎՈՐ ՀԱՅԵՐ՝ ԵԳԻՊՏՈՍՈՒՄ

ԱԿԱՆԱՎՈՐ ՀԱՅԵՐ՝ ԵԳԻՊՏՈՍՈՒՄ Ձախից՝ աջ՝ 3-րդը՝ Արթին Էֆենդի, 4-րդը՝ Խոսրով Էֆենդի, 6-րդը՝՝ Ստեփան Էֆենդի, 7-րդը՝ Յուսեֆ (Հովսեփ) Էֆենդի Եգիպտոսի բազմահազարամյա պատմության մեջ արժանահիշատակ տեղ ունեն...