«ԵՎ ՀԱՎԱՏԱ՛, ԵՎ ՏՈԿԱ՛»…

«ԵՎ ՀԱՎԱՏԱ՛, ԵՎ ՏՈԿԱ՛»… Ինչպես անհատի, այնպես էլ Ազգի կյանքում ճակատագրական-եղերական իրադարձությունները հոգեբանական վնասներ են հասցնում, որոնք հաճախ չեն ամոքվում, չեն մեղմվում ժամանակի հետ:Սակայն, ի...

ԱԿԱՆԱՎՈՐ ՀԱՅԵՐ՝ ԵԳԻՊՏՈՍՈՒՄ

ԱԿԱՆԱՎՈՐ ՀԱՅԵՐ՝ ԵԳԻՊՏՈՍՈՒՄ Ձախից՝ աջ՝ 3-րդը՝ Արթին Էֆենդի, 4-րդը՝ Խոսրով Էֆենդի, 6-րդը՝՝ Ստեփան Էֆենդի, 7-րդը՝ Յուսեֆ (Հովսեփ) Էֆենդի Եգիպտոսի բազմահազարամյա պատմության մեջ արժանահիշատակ տեղ ունեն...

«ՀՈւՆՑՔ ԿԸ ԺՈՂՎԵՄ» ԿԱՄ՝ «ՀԱՑՕՐՀՆԵՔ»

«ՀՈւՆՑՔ ԿԸ ԺՈՂՎԵՄ»ԿԱՄ՝ «ՀԱՑՕՐՀՆԵՔ» Ազգի՝ Ցեղի Ոգին ու Սիրտը՝ նրա գոյության ու զորության Աղբյուրը, Կեցուցիչ Հուրն իր Նախնիներից ժառանգված Իմաստությունն է՝ խտացված ազգային մտածողության, հոգեկերտվածքի...