ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ԵՎ՝ ՈՒԺԵՂ…

ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ԵՎ՝ ՈՒԺԵՂ… Մ. Սարյանի՝ «Հայաստան» կտավից մի դրվագ Վաղնջական ժամանակներից ի վեր կարևորվել է անհատի պատկանելությունը որևէ խմբին: Գերդաստանի շուրջ համախմբված նահապետական համայնքը, ցեղային,...