«ԿՏՐԻՃԱՑ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ», «ԱՎԵՏԻՍԻ ՏՈՒՆ»…

«ԿՏՐԻՃԱՑ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ», «ԱՎԵՏԻՍԻ ՏՈՒՆ»… Տէօրթեօլցի Հայեր՝ խրախճանքի պահին, 1933 (լուսանկարը՝ «Յուշամատեան»-ից) Վաղնջական ժամանակներից սերնդեսերունդ ժառանգված ավանդույթների, վարքուբարքի փոխանցողն է Ազգը, Տոհմը, Գերդաստանը, որն ապահովում է...

ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ԵՎ՝ ՈՒԺԵՂ…

ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ԵՎ՝ ՈՒԺԵՂ… Մ. Սարյանի՝ «Հայաստան» կտավից մի դրվագ Վաղնջական ժամանակներից ի վեր կարևորվել է անհատի պատկանելությունը որևէ խմբին: Գերդաստանի շուրջ համախմբված նահապետական համայնքը, ցեղային,...