ԴԵՊԻ ԿՈՌԻԿՈՍ…

ԴԵՊԻ ԿՈՌԻԿՈՍ… Կոռիկոս Կիլիկիա, Երկիր Հայոց, Լերանց Աշխարհ, Տունն Կիլիկիո, Փոքր Հայք, Սիսուան…Աշխարհագրական, բնական զանազան պայմաններ ունեցող այս Երկիրը՝ Ապառաժային՝ Լեռնային Կիլիկիան՝ Տավրոսյան լեռնահամակարգի բարձր...