ՀԱՅԵՐԻ ՈՒՆԵԶՐԿՈՒՄԸ…ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ…

ՀԱՅԵՐԻ ՈՒՆԵԶՐԿՈՒՄԸ…ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ… Հայերի հանդեպ իրականացվող բնաջնջման քաղաքականությունը դարերի ընթացքում բազմազան միջոցներով է եղել՝ դարաշրջանին համապատասխան (նպատակային զանգվածային տեղահանություններով, ղեկավարների հովանավորությամբ խրախուսվող՝ թրքերի ու քրդերի...

ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏՈՒՄ (ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՅՔ)

Ուէսթ Հոպոքըն, Նիւ Ճըրսի (ԱՄՆ), 1903։ Դիարբեքիրցի Հայերից կազմուած Հայ Մարզական Կաճառի դերակատարները (լուսանկարն ու բացատրությունը՝ «Յուշամատեան»-ից) Մեծ Հայքի Աղձնիք Աշխարհը Հայոց հնագույն կարևոր կենտրոններից...

ԴԵՊԻ ԿՈՌԻԿՈՍ…

ԴԵՊԻ ԿՈՌԻԿՈՍ… Կոռիկոս Կիլիկիա, Երկիր Հայոց, Լերանց Աշխարհ, Տունն Կիլիկիո, Փոքր Հայք, Սիսուան…Աշխարհագրական, բնական զանազան պայմաններ ունեցող այս Երկիրը՝ Ապառաժային՝ Լեռնային Կիլիկիան՝ Տավրոսյան լեռնահամակարգի բարձր...

ՕՏԱՐ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՒ ՀԱՅԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՕՏԱՐ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՒ ՀԱՅԵՐԻ ՄԱՍԻՆ Հին Աշխարհի պատմագրության ականավոր հեղինակների բազմահատոր աշխատություններում ուշագրավ տեղեկություններ կան Հայաստանի ու Հայ ժողովրդի պատմության, կենցաղի, ազգագրության, արհեստների, տնտեսական...

«ԴԱՐԲՆԱՑ ՔԱՐ» ԿԱՄ՝ «ԶԱՐԿԵՑԵ՛Ք, ԴԱՐԲԻՆՆԵ՛Ր, ԿՌԱՆԸ ՍԱԼԻՆ»…

«ԴԱՐԲՆԱՑ ՔԱՐ» ԿԱՄ՝«ԶԱՐԿԵՑԵ՛Ք, ԴԱՐԲԻՆՆԵ՛Ր, ԿՌԱՆԸ ՍԱԼԻՆ»… Հնագույն շրջանում Հին Աշխարհի բազմաթիվ երկրներում կարևորագույն դեր ու նշանակություն ունեին պաշտամունքավայրերը: Եվ հենց նրանց՝ մեհյանների, տաճարների հարուստ տիրույթների...