«ԲՈՑԱՎԱՌ՝ ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՅԾԱՌ ԱՐԵԳ»…

«ԲՈՑԱՎԱՌ՝ ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՅԾԱՌ ԱՐԵԳ»… «Եվ կանգնեց Դավիթը նրա դեմ՝Անսասան, անահ դեմքով վսեմ,Հայացքով պայծառ ու ժպիտով սեգ,Բոցավառ, ինչպես պայծառ Արեգ»… (Ե. Չարենց) Անհիշելի ժամանակներից ի վեր...