ՄԻ ԴԴՈՒՄ ԳԻՆԻ

ՄԻ ԴԴՈՒՄ ԳԻՆԻ «Դդումները քամելով» գինի խմե՞լ եք…Մի դդում գինի, գինով լի դդում («Որ ունէր դըդում լի գինւով»)…«Գինի 'ի դդմոյ և 'ի տկոյ և 'ի...

«ԲՈՑԱՎԱՌ՝ ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՅԾԱՌ ԱՐԵԳ»…

«ԲՈՑԱՎԱՌ՝ ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՅԾԱՌ ԱՐԵԳ»… «Եվ կանգնեց Դավիթը նրա դեմ՝Անսասան, անահ դեմքով վսեմ,Հայացքով պայծառ ու ժպիտով սեգ,Բոցավառ, ինչպես պայծառ Արեգ»… (Ե. Չարենց) Անհիշելի ժամանակներից ի վեր...

ՀԱՅՔԱՐ ԿԱՄ՝ ՀԱՃԱՐ՝ «ԱԶԳ ՔԱՐԻ՝ ԵԿԵԱԼ ՅԱՇԽԱՐՀԷՆ ՀԱՅՈՑ»…

ՀԱՅՔԱՐԿԱՄ՝ՀԱՃԱՐ՝ «ԱԶԳ ՔԱՐԻ՝ ԵԿԵԱԼ ՅԱՇԽԱՐՀԷՆ ՀԱՅՈՑ»… Օգտակար, բուժիչ հանքային ջրերով հայտնի Հայկական Լեռնաշխարհը նաև հանքարդյունաբերության՝ մետաղահանման ու մետաղամշակման պատմության ակունքներում է՝ իր հարուստ պաշարներով:Քարերով ու...

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԿԱՄ՝ «ՀԱՅՈՑ ԱԶԳԻՆ ՕՐԵՐԸ» (ՄԱՍ Զ)

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԿԱՄ՝ «ՀԱՅՈՑ ԱԶԳԻՆ ՕՐԵՐԸ» (ՄԱՍ Զ) Դարերի խորքից եկող՝ ուրախ համակեցության կենսախինդ տոնը՝ Բարեկենդանը, նաև «նվիրաբերական» սրբազան խորհուրդ ուներ՝ փոխօգնությամբ համայնքի բոլո՛ր անդամներին հավասարապես մասնակից...