ՄԻ ԴԴՈՒՄ ԳԻՆԻ

ՄԻ ԴԴՈՒՄ ԳԻՆԻ «Դդումները քամելով» գինի խմե՞լ եք…Մի դդում գինի, գինով լի դդում («Որ ունէր դըդում լի գինւով»)…«Գինի 'ի դդմոյ և 'ի տկոյ և 'ի...