«ԱՍՈՒՄ ԵՆ, ԹԵ ՄԻ ԺԱՄԱՆԱԿ»…

«ԱՍՈՒՄ ԵՆ, ԹԵ ՄԻ ԺԱՄԱՆԱԿ»… «Տանում ենք հնուց մեր գանձերն անգին,Մեր գանձերը ծով,Ինչ որ դարերովԵրկնել է, ծնել մեր խորունկ հոգինՀայո՛ց լեռներում,Բա՛րձր լեռներում»… (Հ. Թումանյան) Նախահայրերի...