…«Եվ ինչու՞ պիտի չհպարտանանք…» (Պ.Սևակ)

17-րդ դարի ֆրանսիացի փորագրող ու քարտեզագիր Մելքիոր Տավերնիեն ( Melchior Tavernier), 1628 թվականին Պետրուս Բերտիուսի (Petrus Bertius) հետ կազմում ու Փարիզում հրատարակում են մի քարտեզ՝ վերնագրված՝ «Աշխարհն ըստ Պոսիդոնիոսի» (հատկապես մայրցամաքների դիրքի համար):

Պոսիդոնիոսը Հին Հունաստանում հայտնի գիտնական էր՝ աշխարհագետ ու պատմաբան, ծնված Ապամեայում՝ Հայոց Միջագետքում (այսօրվա Սիրիայում, մոտ ն.թ.ա 135-51թթ.):

Քարտեզում, մեզ հետաքրքրող Ծովից-Ծովն ընկած տարածքում, իրավամբ, միայն Հայաստանն է նշված՝ ARMENIA…

Facebook Comments

One thought on “…«Եվ ինչու՞ պիտի չհպարտանանք…»

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.