«ԹԱԳՎՈՐԻ՛ ՄԵՐ, ԴՈՒ՛ՐՍ ԱՐԻ»…

«ԹԱԳՎՈՐԻ՛ ՄԵՐ, ԴՈՒ՛ՐՍ ԱՐԻ»... «Գյուղական հարսանիք» Լուսանկարը՝ «Հայոց հարսանիքի համայնապատկեր» էջից՝ շնորհակալությամբ Հայոց ազգային զանազան ծեսերից, տոնախմբություններից՝ «Հարսանեկանն» ամենից ուրախն ու երջանիկն է, թերևս: Նոր...

«ԱՆԴԱՍՏԱՆ», «ԵՐԱԽԱՅՐԻՔ»…

Հնագույն շրջանից, մեր նախնիներից մեզ հասած հիանալի մի տոն է Անդաստանը՝ հանդերի, արտերի, այգիների և, առհասարակ, ցանքսերի, պարտեզների օրհնության ծեսը՝ միշտ բազմամարդ ու կենսախինդ Անդաստանօրհնեքը:…

«ԵՎ ԿՆՔԵԱԼ ԹԱԳԱՒՈՐՆ ԱՐՔՈՒՆԻ ՄԱՏԱՆԵԱՒ»…

«ԵՎ ԿՆՔԵԱԼ ԹԱԳԱՒՈՐՆ ԱՐՔՈՒՆԻ ՄԱՏԱՆԵԱՒ»... Հայկական Լեռնաշխարհում ու նրա շուրջ սփռված տարածքներում հնագիտական պեղումներից հայտնաբերվել են բազմաթիվ գլանաձև կնիքներ: Աշխարհի տարբեր թանգարաններում պահվող՝ հազարամյակների «կնիքը»...