«ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴ ՍՈՎՈՐՈՒՄ Է ԱԶԱՏՈՒԹՅԱ՛Ն ՄԵՋ»…

«ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴ ՍՈՎՈՐՈՒՄ Է ԱԶԱՏՈՒԹՅԱ՛Ն ՄԵՋ»… Ազատությունը Մարդու մարդկայնությա՛ն, նրա ոգու՛, մարդկային բնությա՛ն դրսևորումն է, որը, բնականաբար (նաև՝ բնազդաբար) ակնկալվում է նույնիսկ բռնակալական պայմաններում:Երբեմն, տևականորեն...

ԿՅԱՆՔԸ՝ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՈՒ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՄ՝ «ԱՐԵՎԻ՛ ՆՄԱՆ ՆԱՅԵՑԵՔ ԱՇԽԱՐՀՔԻՆ»…

ԿՅԱՆՔԸ՝ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՈՒ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆԿԱՄ՝«ԱՐԵՎԻ՛ ՆՄԱՆ ՆԱՅԵՑԵՔ ԱՇԽԱՐՀՔԻՆ»… Հայ մշակույթում բացառիկ տեղ ունի Հովհաննես Թումանյանն իր գրչով, նաև՝ մեր ազգի համար ճակատագրական շրջանում Հայոց համընդհանուր գործին...

«ԳՐՈՑ ՈՒ ԲՐՈՑ» ԾՐԱՐԻՑ…

«ԳՐՈՑ ՈՒ ԲՐՈՑ» ԾՐԱՐԻՑ… 19-րդ դարի երկրորդ կեսին, երբ Արևմտյան Հայաստանում Հայությունը հեծում էր դարերով պարտադրված օտար լծի ներքո և ուժգնացող հարստահարիչ քաղաքականության արդյունքում ունեզրկվում...

«ԵՎ ԳԱՐՈՒՆԸ ԾԱՂԿԱԶԳԵՍՏ ՊԱՏՄՈՒՃԱՆՈՎ ԶԱՐԴԱՐՈՒՄ Է ՄԱՅՐ ԵՐԿԻՐԸ»…

«ԵՎ ԳԱՐՈՒՆԸ ԾԱՂԿԱԶԳԵՍՏ ՊԱՏՄՈՒՃԱՆՈՎ ԶԱՐԴԱՐՈՒՄ Է ՄԱՅՐ ԵՐԿԻՐԸ»… Հայոց հնագույն ամենասիրելի տոներից մեկի՝ Ծաղկազարդի առիթով՝ Գարնանաբույր մի պտույտ՝ Գ. Սրվանձտյանցի (1840-1892) հետ՝ Բյուրակնյան ծաղկավետ ու...

«ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ԳԻՇԵՐ, ԷՆ ԴՅՈՒԹԻՉ ԳԻՇԵՐ»…

«ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ԳԻՇԵՐ, ԷՆ ԴՅՈՒԹԻՉ ԳԻՇԵՐ»… Ժողովրդական բանահյուսության ու ծեսի, դարեդար փոխանցվող ավանդույթների ներդաշնակ միասնության մեջ է Հայ ոգին:Խախտելով հնագույն շրջանից եկող ազգային տոնի, ծեսի խորհուրդը՝...

«ԳՐՈՑՍ ԱՆՈՒՆՆ Է՝ ԱՆԳԷՏԻ ԱՆՊԷՏ»…

«ԳՐՈՑՍ ԱՆՈՒՆՆ Է՝ ԱՆԳԷՏԻ ԱՆՊԷՏ»… Վաղնջական ժամանակներից ի վեր անհրաժեշտաբար մարդու կենցաղից, ծիսական արարողություններից անբաժան են բույսերը՝ իրենց զանազան օգտակար բաղադրանյութերի շնորհիվ (որպես սնունդ, ամոքիչ…):Նրանց...