«ՀՐՈ՛Վ ՄԿՐՏՎԱԾ ՆԱԻՐՅԱՆ ՀՈԳԻՆ»…

«ՀՐՈ՛Վ ՄԿՐՏՎԱԾ ՆԱԻՐՅԱՆ ՀՈԳԻՆ»… «Մեր կյանքի միակ խարիսխը մեր երկիրն է»,- տասնամյակներ առաջ գրել է Ռոդոսթոյից Փարիզ հասած՝ ֆրանսահայ գրող ու հասարակական գործիչ՝ Վազգեն Շուշանյանը...

«ԾԱՂԿԵՑԱՒ ԾԱՌՆ ԿԵՆԱՑ , ԵՒ ԱՆՆՄԱՆ ԷՐ»…

«ԾԱՂԿԵՑԱՒ ԾԱՌՆ ԿԵՆԱՑ ,ԵՒ ԱՆՆՄԱՆ ԷՐ»… Վաղնջական ժամանակներից ի վեր սերնդեսերունդ բանավոր փոխանցված, նաև՝ պատմիչների միջոցով մեզ հասած՝ Հայոց հնագույն բանահյուսության նմուշների պատառիկները (Գողթան երգեր,...

«Ի՜մ քաղցրանուն, Իմ բարձրանո՛ւն, Ի՜մ տառապած, Իմ փառապա՛նծ»…

Լուսանկարը՝ Անդրանիկ Քեշիշյանի «Ի՜մ քաղցրանուն,Իմ բարձրանո՛ւն,Ի՜մ տառապած,Իմ փառապա՛նծ»… Մեր բազմահազարամյա պատմության ընթացքում Աննկուն Հայորդիք պայքարի ու ոգորումի՝ քաջաբար դիմադրության ու մաքառման բազմաթիվ էջեր են կերտել…...